Hizmetlerimiz

Vergi danışmanlık hizmetleri ile Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu gibi kanunlar ile Yatırım Teşvik Mevzuatı ve Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları çerçevesinde şirketlerin doğru kararlar almalarına ve vergi planlaması yapmalarına yardımcı olmaktayız.

 “Sayın arkadaşlar, Atatürk’ün bir sözü var. ‘Bir kurumun muhasebesi namusudur’ buyurmuşlardır.

(Hikmet Özdemir, Atatürk’ün Etik Mirası, TEİD-Etik ve İtibar Derneği Yayınları, İstanbul, Nisan 2023, 221 sayfa)

Türk vergi sistemi,  muhasebe, finansal analiz ve finansal raporlama ile ilgili ile ilgili eğitim hizmetleri vermekteyiz.

”Ceza bir şeyi yanlış yapmanın vergisidir. Vergi ise bir şeyi doğru yapmanın cezasıdır.